ยาใช้ภายนอก


Results 1 - 5 of 5

เสลดพังพอน


ใช้ทาภายนอก ทาบริเวณที่มีอาการ


พิมเสนน้ำ


แก้ขัดจมูก วิงเวียน หน้ามืด แมลงสัตว์กัดต่อย


ยาหม่องบรรเทาหวัด


แก้หวัดคัดจมูก หน้ามืดวิงเวียน


พิมเสนน้ำ แบบที่ 2


แก้วิงเวียนศรีษะ


พิมเสนน้ำ แบบที่ 3


แก้ขัดจมูก วิงเวียน หน้ามืด แมลงสัตว์กัดต่อย