ยาใช้ภายนอก


Results 1 - 5 of 5

เสลดพังพอน

$0.99


ใช้ทาภายนอก ทาบริเวณที่มีอาการ


พิมเสนน้ำ

$0.99


แก้ขัดจมูก วิงเวียน หน้ามืด แมลงสัตว์กัดต่อย


ยาหม่องบรรเทาหวัด

$0.99


แก้หวัดคัดจมูก หน้ามืดวิงเวียน


พิมเสนน้ำ แบบที่ 2

$0.99


แก้วิงเวียนศรีษะ


พิมเสนน้ำ แบบที่ 3

$0.99


แก้ขัดจมูก วิงเวียน หน้ามืด แมลงสัตว์กัดต่อย